Waarom een katalysator reinigen als oplossing?

  • Verbetert algehele prestaties van uitlaatgassystemen
  • Zorgt voor optimale werking voor NOx reductie
  • Bespaart kosten ten opzichte van vervanging

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Werking AdBlue

AdBlue werkt in combinatie met de SCR-katalysator in het Aftertreatment system (ATS) van Heavy Duty voertuigen zoals vrachtwagens, graafmachines, en andere zware voertuigen. Het staat ook wel bekend onder de handelsnamen AUS32 of DEF, en bestaat voor 32,5% uit ureum en voor 67,5% uit water. Ureum (CO(NH2)2) bestaat uit twee ammoniumgroepen (NH2) die verbonden zijn met een carbonylgroep (CO).

Afhankelijk van de ontwerpkenmerken van de specifieke SCR-katalysator ontstaat er bij een temperatuur ergens tussen de 150 en 400 graden Celsius een hydrolyse-reactie. Het ureum en het water reageren dan met elkaar. Hierbij komen ammoniak (NH3) en koolstofdioxide (CO2) vrij. De ammoniak reageert vervolgens met de schadelijke stikstofoxiden (NOx) die aanwezig zijn in uitlaatgassen. Beide stoffen worden dan omgezet in stikstof en water, die allebei onschadelijk zijn voor het milieu. Dit tweede chemische proces wordt reductie genoemd.

Oorzaken AdBlue Storing

In het tweede deel van het ATS-systeem, waar deze chemische reacties plaatsvinden, kunnen storingen ontstaan. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals een te laag AdBlue vloeistofpeil, een verontreiniging, de verkeerde samenstelling van de gebruikte AdBlue, problemen met het AdBlue injectorsysteem, of door AdBlue kristallisatie. AdBlue kristallisatie kan een gevolg zijn van problemen met het injectorsysteem. Omdat ATS-systemen vrij complex zijn, is het verstandig om een specialist in te schakelen wanneer dit soort storingen plaatsvinden.

Invloed van een storing

Storingen in het ATS-systeem hebben een negatief effect op werking en de prestaties van de SCR-katalysator in je voertuig. De reductie-reactie waarbij de stikstofoxiden worden omgezet, kan alleen plaatsvinden in combinatie met ammoniak, en niet met de andere stoffen die door het uitlaatsysteem gaan. Wanneer de hydrolyse of reductie door suboptimale reactie-omstandigheden niet kan plaatsvinden, zal er minder of zelfs geen NOx gereduceerd worden. Hierdoor zitten er nog stikstofoxiden in de uitlaatgassen die de atmosfeer in komen, en deze stoffen zijn wél schadelijk voor het milieu.

AdBlue kristallisatie

Wanneer de garage een probleem met de NOx reductie constateert, zal deze eerst het vloeistofpeil en het injectorsysteem controleren. Als hieruit blijkt dat het probleem niet daar ligt of het probleem na controle en herstel van deze componenten nog niet verholpen is, kan er sprake zijn van AdBlue kristallisatie. De AdBlue neemt dan een vaste vorm aan, hoopt zich op, en leidt tot verstoppingen in de leidingen. Dit gebeurt met name wanneer de temperatuur in de katalysator niet hoog genoeg is, of juist te hoog is. Dit komt regelmatig voor bij machines die vaak slechts korte tijd rijden (15-30 minuten), korte ritten rijden, licht beladen zijn en veel stationair lopen. AdBlue kristallisatie leidt dan tot verminderde prestaties of zelfs tot volledige stilstand van het systeem. Het laten reinigen, reviseren of vervangen van de katalysator is dan de enige oplossing om het systeem weer efficiënt te laten werken.

Katalysator reviseren

Topcats kan vakkundig de AdBlue kristallisatie verwijderen. Mocht het zijn dat de AdBlue storing schade heeft aangericht bij de SCR-katalysator, dan biedt Topcats ook de mogelijkheid om de katalysator te reviseren. Onze ervaren technici stellen de schade vast en herstellen deze vakkundig, waarna we de katalysator grondig testen en de kwaliteit controleren. Na het reviseren van een katalysator functioneert het systeem weer zo goed als nieuw. Naast het herstel van de prestaties bespaar je met revisie tot wel 80% van de kosten in vergelijking met het aanschaffen van een volledig nieuwe katalysator.

Duurzame oplossingen

Bij Topcats hechten we veel waarde aan duurzaamheid. Door een AdBlue storing tijdig aan te pakken en te kiezen voor reiniging of revisie van het systeem, lever je een bijdrage aan een duurzame toekomst. De levensduur van je katalysator wordt hierdoor verlengd, waardoor er minder productie van nieuwe katalysatoren nodig is. Daarmee verminder je ook de impact op het milieu. Bovendien zorgt een optimaal werkend uitlaatsysteem ervoor dat je voertuig minder schadelijke stoffen uitstoot en voldoet aan de steeds strenger wordende milieunormen. Door te kiezen voor de reinigings- en revisiediensten van Topcats draag je actief bij aan een duurzamere transportsector en een schonere leefomgeving.

Neem contact op met Topcats

Wees je volgende AdBlue storing een stap voor en neem vandaag nog contact op met Topcats voor een professionele reiniging of revisie van je katalysator.

Vraag via de knop hieronder een offerte aan of vul het contact formulier in.

Vraag direct uw offerte aan
Verander taal