Diesel Post-injection technology (MD-System)

De actieve regeneratie van het MD-systeem wordt uitgevoerd met een externe dieselinjectie tijdens het in bedrijf zijn van het voertuig. Het systeem werkt betrouwbaar bij lage uitlaatgastemperaturen (200°C), waarvan de functie wordt gecontroleerd door een ECU. De ECU voert de regeneratie uit op basis van het gemeten roetgehalte en uitlaatgastemperatuur.

Diesel Brander technology (MK-System)

De actieve regeneratie van het MK-System wordt uitgevoerd door een krachtige diesel brander, die onafhankelijk van de temperatuur van het uitlaatgas werkt. Afhankelijk van de filtermaat duurt de regeneratie tussen de 5 en 45 minuten. Het hele proces wordt begeleid door de ECU. Het MK-systeem werkt onafhankelijk van de uitlaatgastemperatuur en het motor management.

De datalogger is een vast onderdeel van dit systeem.

Voor beide systemen geldt de afvang van 99,9% van de schadelijke roetdeeltjes uit de uitlaatgassen.

Katalysator Gecoat Filter (MC-Systeem)

Een andere perfecte oplossing voor een applicatie met minimum uitlaatgastemperaturen van 270°C. De regeneratie wordt voortdurend uitgevoerd door een katalytische coating op het filter.

Het roetgehalte / De tegendruk wordt bewaakt door een manometer

  • Voortdurende regeneratie (tijdens het rijden)
  • Eenvoudige installatie zonder complexe componenten
  • Regeneratie bij lage temperaturen (270°C/520°F)
  • Niet afhankelijk van externe voeding
  • Verwijdering/afvang van 99,9% van de schadelijke roetdeeltjes uit de uitlaatgassen

Toegevoegde Fuel Borne Katalysator (FBC)

De FBC is gebaseerd op een Silicon Carbide filter dat in staat is zeer fijne onverbrande roetdeeltjes vast te houden. Het Silicon Carbide filter regenereert voortdurend tijdens het gebruik, door middel van een brandstof additief. Aan dit vloeibare additief, de katalysator, dankt dit systeem zijn naam. Een oxidatiekatalysator wordt aangebracht op het filter om een aanzienlijke vermindering van CO en HC uitlaatemissies waarborgen. Deze katalysator heeft een gemiddelde levensduur van 10.000 werkuren, waarna het moet worden vervangen.

Het FBC additief wordt opgelost in de brandstof waarmee de temperatuur van de regeneratie van het roet verlaagd wordt van 500°C naar 280-300°C.

Dit additief is een organische metaalverbinding die direct wordt gemixt in de diesel tank. Een extra tank is geïnstalleerd op het voertuig en de dosering wordt uitgevoerd door een elektronisch geautomatiseerd systeem. De intrinsieke chemische en fysische eigenschappen, alsmede de zeer lage concentratie additief (ongeveer 1000 ppm), zorgt dat het FBC additief voldoet aan de EN590 regels.

Externe reiniging, preventief onderhoud na ongeveer 85.000 km. Bekijk hier wat we voor u kunnen betekenen.

De roetfilter systemen kunnen worden gemonteerd op bussen, aggregaten, grondverzetmachines en heftrucks, waaronder retrofit toepassingen.

Verander taal