Een AdBlue verstopping, ofwel AdBlue kristallisatie kan ontstaan als de toevoer naar de SCR katalysator niet meer goed functioneert. Met AdBlue worden in de SCR-katalysator van het Aftertreatment system (ATS) schadelijke stoffen uit uitlaatgassen omgezet in stoffen die van nature in de lucht voorkomen. Het product is ook bekend onder de handelsnamen AUS32 of DEF, en bestaat voor 32,5% uit ureum en voor 67,5% uit water. Ureum (CO(NH2)2) bestaat uit twee ammoniumgroepen (NH2) die verbonden zijn met een carbonylgroep (CO).

Chemische reactie

Bij een temperatuur tussen de 150 en 400 graden Celsius ontstaat een hydrolyse-reactie. Het ureum en het water in de SCR reageren met elkaar en daarbij komt ammoniak (NH3) en koolstofdioxide (CO2) vrij. De ammoniak reageert met de schadelijke stikstofoxiden (NOx) uit de uitlaatgassen. Beide stoffen worden tijdens deze reactie omgezet in stikstof en water. Dit tweede chemische proces wordt reductie genoemd.

Waarom een katalysator reinigen bij een AdBlue verstopping?

  • Het verbetert de algehele prestaties van uw uitlaatgassysteem;
  • Zorgt voor optimale werking voor NOx reductie;
  • Het bespaart u veel geld ten opzichte van vervanging.

Neem contact op met Topcats voor de mogelijkheden.

Oorzaken AdBlue Verstopping

In het laatste deel van het ATS-systeem kunnen door AdBlue storingen ontstaan. Er zijn verschillende oorzaken, zoals een te laag AdBlue vloeistofpeil, een verontreiniging, de verkeerde samenstelling van de gebruikte AdBlue, problemen met het AdBlue injectorsysteem, of door AdBlue kristallisatie. AdBlue kristallisatie kan een gevolg zijn van problemen met het injectorsysteem. ATS-systemen zijn vrij complex, daarom is het verstandig om een specialist in te schakelen wanneer dit soort storingen plaatsvinden.

Invloed van een storing

Storingen in het ATS-systeem hebben een negatief effect op de prestaties van de SCR-katalysator. De reductie-reactie waarbij de stikstofoxiden worden omgezet, vindt alleen plaats in combinatie met ammoniak, en niet met de andere stoffen die door het uitlaatsysteem gaan. Wanneer de hydrolyse of reductie door suboptimale reactie-omstandigheden niet plaatsvindt, wordt er minder of zelfs geen NOx gereduceerd. Hierdoor blijven stikstofoxiden achter in de uitlaatgassen die de atmosfeer in komen. Deze stoffen zijn zeer schadelijk voor het milieu.

AdBlue kristallisatie

Constateert de garage een probleem met de NOx reductie, dan controleren ze eerst het vloeistofpeil en het injectorsysteem.  Is dit niet het probleem, of is na het herstel van deze componenten de storing nog steeds niet verholpen, dan kan er sprake zijn van AdBlue kristallisatie, zie grote foto. De AdBlue neemt dan een vaste vorm aan, hoopt zich op, en leidt tot verstoppingen in de leidingen. Dit gebeurt met name wanneer de temperatuur in de katalysator niet hoog genoeg is, of juist te hoog is. Dit komt regelmatig voor bij machines die vaak slechts korte tijd rijden (15-30 minuten), korte ritten rijden, licht beladen zijn en veel stationair lopen. AdBlue kristallisatie leidt dan tot verminderde prestaties of zelfs tot volledige stilstand van het systeem. Het laten reinigen, reviseren of vervangen van de katalysator is dan de enige oplossing om het systeem weer efficiënt te laten werken.

Katalysator reviseren

Topcats kan vakkundig de AdBlue kristallisatie verwijderen. Mocht het zijn dat de AdBlue storing schade heeft aangericht bij de SCR-katalysator, dan biedt Topcats ook de mogelijkheid om de katalysator te reviseren. Onze ervaren technici stellen de schade vast en herstellen deze vakkundig, waarna we de katalysator grondig testen en de kwaliteit controleren. Na het reviseren van een katalysator functioneert het systeem weer zo goed als nieuw. Naast het herstel van de prestaties bespaar je met revisie tot wel 80% van de kosten in vergelijking met het aanschaffen van een volledig nieuwe katalysator.

Duurzame oplossingen

Bij Topcats hechten we veel waarde aan duurzaamheid. Door een AdBlue storing tijdig aan te pakken en te kiezen voor reiniging of revisie van het systeem, lever je een bijdrage aan een duurzame toekomst. De levensduur van je katalysator wordt hierdoor verlengd, waardoor er minder productie van nieuwe katalysatoren nodig is. Daarmee verminder je ook de impact op het milieu. Bovendien zorgt een optimaal werkend uitlaatsysteem ervoor dat je voertuig minder schadelijke stoffen uitstoot en voldoet aan de steeds strenger wordende milieunormen. Door te kiezen voor de reinigings- en revisiediensten van Topcats draag je actief bij aan een duurzamere transportsector en een schonere leefomgeving.

Neem contact op met Topcats

Wees je volgende AdBlue storing een stap voor en neem vandaag nog contact op met Topcats voor een professionele reiniging of revisie van je katalysator.

Vraag via de knop hieronder een offerte aan of vul het contact formulier in.

Vraag direct uw offerte aan
Verander taal