VDL Bus en Coach 2000e revisie Topcats

2000ste revisie is een feit!

September 2023

Onlangs voerde Topcats de 2000ste revisie uit sinds de start in 2015. VDL Bus & Coach Service Tilburg is al jaren klant van Topcats. Zij leverde een Euro 6 Iveco Stralis uitlaat aan van een VDL stadsbus met een motormanagement storing. Dinsdag 26 september jl. werd het systeem na revisie persoonlijk door salesmanager Reinier Pen teruggebracht naar VDL Bus & Coach Service Tilburg en overhandigd aan Wouter Dijstelbloem, Manager Servicenetwerk.

VDL 2000ste revisie

Als klanten een systeem bij Topcats aanmelden, wordt deze standaard opengehaald voor een eerste inspectie. Hierbij kijken we aan de hand van de input van de klant of er nog andere problemen zijn met het systeem die niet direct zichtbaar zijn of meldingen in het voertuig geven. In dit geval had VDL last van verminderde katalysator-werking en een bus die alleen nog in de noodloop kon, waardoor de maximale snelheid 20 km/u was.
‘Na het ophalen van het systeem bleken er NOx problemen en AdBlue-kristalisatie,’ aldus salesmanager Reinier Pen.

AdBlue kristallisatie bij 2000e revisie

Wanneer de garage een probleem met de NOx reductie constateert, zal deze eerst het vloeistofpeil en het injectorsysteem controleren. Als uit de controle blijkt dat het probleem niet daar ligt of het probleem na herstel van deze componenten het probleem nog niet is verholpen, kan er sprake zijn van AdBlue kristallisatie. AdBlue neemt onder bepaalde omstandigheden een vaste vorm aan en hoopt zich op. Dit leidt tot verstoppingen in de leidingen. Het gebeurt bijvoorbeeld als de temperatuur in de katalysator te laag, of juist te hoog is. Voertuigen die vaak korte tijd rijden (15-30 minuten) of veel korte ritten maken hebben een verhoogd risico op AdBlue kristallisatie. Zo ook voertuigen die licht zijn beladen en veel stationair draaien. AdBlue kristallisatie leidt tot verminderde prestaties of zelfs tot volledige stilstand van het systeem. Reiniging, revisie of vervanging van de katalysator is dan de enige oplossing om het systeem weer efficiënt te laten werken.

Duurzame werkwijze en kosten besparend

Bij het reinigen en reviseren hergebruiken we onderdelen zoals de behuizing van het uitlaatgasnabehandeling systeem. Op deze wijze verlengen we de levensduur van de katalysator zonder dat hiervoor nieuwe katalysatoren moeten worden ingekocht en geproduceerd. Zo verminderen we samen de impact op het milieu. Bovendien zorgt een optimaal werkend uitlaatsysteem ervoor dat je voertuig minder schadelijke stoffen uitstoot en voldoet aan de steeds strenger wordende milieunormen.

Topcats overhandigt certificaat voor de 2000ste revisie

Op de foto van links naar rechts Reinier Pen, Salesmanager Topcats en Wouter Dijstelbloem, Manager Servicenetwerk met de 2000ste revisie.

De Euro 6 Iveco Stralis is uitgebreid onderhanden genomen in de Topcats werkplaats in Lelystad. Hierbij is de DOC-katalysator en het roetfilter gereinigd en is de SCR-katalysator volledig gereviseerd. Dit laatste houdt in dat er nieuwe katalysatoren in de bestaande behuizing worden geplaatst. De klant heeft als voordeel dat een revisie een kostenbesparing tot 80% oplevert ten opzichte van de aanschaf van een nieuw uitlaatgasnabehandelingssysteem.

“Voor een gereduceerd tarief wilden we dit zeker eens proberen en tot nu toe is dat goed bevallen”
Wouter Dijstelbloem.

In Tilburg is het systeem weer in de voorraad opgenomen en wordt het een deze dagen weer onder een bus gemonteerd.
‘Op deze manier behouden we een eigen voorraad en zorgen we dat voertuigen niet lang stil hoeven te staan,’ aldus Wouter.

Verander taal