USET 3+ D600 Opzetroetfilters op sloopkraan Caterpillar 5110B close-up. Opzetroetfilters minimaliseren dieselmotoremissie (DME)

Dieselmotoremissie (DME) minimalisatie verplicht voor werkgevers

Dieselmotoremissie (DME) minimalisatie is verplicht voor elke werkgever die gebruik maakt van dieselmotoren bij het werkproces. Van langdurige blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) of het werken met andere gevaarlijke stoffen kunt u ziek worden. Wist u dat 1 op de 6 werknemers (ruim 1 miljoen Nederlanders) te maken heeft met gevaarlijke stoffen op het werk? Er zijn tal van oplossingen om de uitstoot te minimaliseren. Topcats heeft al veel ondernemers geholpen met opzet roetfilters, roetfilter reiniging en revisie.

Bij het werken met dieselmotor aangedreven voertuigen en arbeidsmiddelen zoals auto’s, vrachtwagens, shovels, vorkheftrucks, generatoren en compressoren zonder goed roetfilter, kunnen werknemers en omstanders worden blootgesteld aan dieselmotoremissie (DME). DME is geclassificeerd als genotoxisch carcinogeen. Dit betekent dat iedere mate van blootstelling aan DME een gevaar voor de gezondheid met zich meebrengt. Dieselmotoremissie kan oogirritatie veroorzaken, hart- en vaataandoeningen, luchtwegklachten, ontstekingsreacties en longfunctieveranderingen, mogelijk samenhangend met COPD (chronic obstructive pulmonary disease) en astma. Daarnaast is er een verhoogde kans op longkanker en blaaskanker.

Maatregelen tegen dieselmotoremissie (DME)

Omdat DME kankerverwekkend is, is de eigenaar van diesel aangedreven voertuigen of -arbeidsmiddelen over het algemeen verplicht deze te vervangen. Zij moeten deze vervangen door een bedrijfsmiddel dat géén deeltjes met elementair koolstof uitstoot, zoals een elektrisch-, LPG-, waterstof- of aardgas aangedreven exemplaar. Deze vervangingsplicht gaat vóór op het nemen van bronmaatregelen die de blootstelling voorkomen of zoveel mogelijk verminderen.

Niet alleen binnen, maar ook in een buitensituatie kunnen werknemers de kankerverwekkende DME inademen. Dat gebeurt bij het verrichten van werkzaamheden in de omgeving van een door een dieselmotor aangedreven voertuig of arbeidsmiddel. Denk hierbij aan werken in de bouw of grond-, weg-, en waterbouw (GWW), in havens, in de afvalsector, op vliegvelden, en bij wegwerkzaamheden.

Zelfs bij gebruik van ‘nieuwe’ vormen van dieselbrandstoffen, zoals GTL-diesel (‘Gas-to-Liquid’), HVO of biodiesel, is sprake van blootstelling aan DME.

Hoe ontstaat dieselmotoremissie?

Tijdens de verbranding van dieselolie in motoren wordt DME gevormd. Deze dieselmotoremissie, of wel uitlaatgassen bestaan uit een complex mengsel van gassen, dampen en deeltjes. Ze worden gevormd door het verbranden van diesel. De samenstelling van het mengsel is afhankelijk van het soort motor, de brandstof en de kwaliteit van de motor. De dampen bevatten relatief veel roetdeeltjes (veel meer dan in benzinemotoremissie) en verschillende stoffen in het mengsel zijn kankerverwekkend.

Werken met dieselmotoren

Een groot aantal industrieën, waaronder transport, bouw, landbouw, scheepvaart en in de maak-industrie maakt gebruik van dieselmotoren voor het leveren van vermogen aan voertuigen, zwaar materieel en machines. Werknemers die met deze voertuigen en machines werken, zijn bijvoorbeeld: monteurs in bus- en vrachtwagenterminals, vrachtwagenchauffeurs, brandweerlieden (ook binnen brandweerkazernes). Ook bouwvakkers en heftruckbestuurders en werknemers die schepen of vliegtuigen laden en lossen hebben te maken met DME. Net als werknemers die werken met krachtbronnen zoals compressoren of generatoren. In Nederland worden naar schatting 867.000 werknemers blootgesteld aan uitlaatgassen van dieselmotoren.

Verplichte bescherming tegen uitstoot dieselmotoren

De Arbeidsomstandighedenwet legt de werkgever de verplichting op de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen te voorkomen, of zoveel mogelijk te minimaliseren. Als eerste moet een werkgever een kankerverwekkend(e) stof of proces als DME zoveel mogelijk vervangen door een niet-kankerverwekkend(e) stof of proces. Als dit technisch niet mogelijk, dan moet hij de blootstelling zoveel mogelijk voorkomen of terugbrengen tot een zo laag mogelijk niveau. Hij kan dit (laten) doen met technisch uitvoerbare maatregelen. Om dit goed toe te passen, is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een Werkinstructie ‘Blootstelling aan Dieselmotorenemissies (DME)’ In deze werkinstructie kunt u lezen aan welke normen uw dieselapparaten en dieselvoertuigen moeten voldoen om werknemers een veilige werkomgeving te bieden.

Wist u dat u als werkgever moet kunnen aantonen dat het roetfilter een effectiviteit van minimaal 95% heeft?

Wanneer uw dieselmachine of – voertuig af-fabriek niet is voorzien van een roetfilter, biedt een opzet roetfilter een betrouwbare oplossing.

Op termijn moeten alle dieselmachines en -voertuigen in de bouw en agrarische sector worden vervangen door elektrisch aangedreven apparaten. Als dit technisch niet mogelijk is, moeten DME beperkende maatregelen worden getroffen. Indien bijvoorbeeld het vermogen van een diesel aangedreven arbeidsmiddel lager is dan 19 kW, is de Stage norm nog steeds relatief vervuilend. Een (retrofit) roetfilter is dan vereist.

Opzet roetfilter gemonteerd door Topcats

Wanneer de installatie van een retrofit roetfilter niet mogelijk is, kunnen in sommige gevallen zgn. opsteekfilters (opzet roetfilters) worden toegepast, die van buiten handmatig op de uitlaat worden geplaatst. Ook voor kleine, handmatig bediende, machines zoals trilplaten en vergelijkbaar, zijn inmiddels retrofit roetfilters of opsteekfilters leverbaar.

Topcats levert en reinigt opzet roetfilters van diverse merken, zoals UGET3. Naast het reinigen en reviseren van roetfilters en katalysators, geven wij vakkundig advies en bieden op maat oplossingen voor uw machines en voertuigen. Topcats helpt werkgevers om aan hun verplichtingen met betrekking tot DME te voldoen.

Vraag uw offerte aan
Verander taal