New Holland Stage 5 dieselmotoren tractors roetfilters en katalysatoren reinigen en reviseren

Revisie uitlaatgassystemen Stage V motor tractor

Oktober 2023

Onlangs arriveerde bij Topcats een Agri SCR katalysator van een New Holland T7 landbouw tractor met Stage V motor. Na een grondige inspectie hebben wij de katalysator voor de klant gereviseerd. De tractor heeft een Stage V verbrandingsmotor.

New Holland Stage 5 dieselmotoren tractors roetfilters en katalysatoren reinigen en reviseren

Stage V is de aanduiding van verbrandingsmotoren die voldoen aan de norm van het Europees Parlement. Deze norm heeft betrekking op de emissiegrenswaarden voor verontreinigende gassen, deeltjes en typegoedkeuring voor verbrandingsmotoren die gemonteerd zijn in niet voor de weg bestemde mobiele machines zoals industriële boormachines, bulldozers, compressoren, graafmachines, heftrucks, mobiele kranen, shovels, sneeuwploegen en wegenbouwmachines.

Roetfilter van Stage V motor tractor

De meeste Stage V motoren van een tractor zijn standaard voorzien van een roetfilter, die de roetdeeltjes opvangt en verbrandt. Roetfilters zijn zelfreinigend en kunnen de roetuitstoot tot 99,9% verminderen, mits de motor voldoende op temperatuur komt om te regenereren. Als de motor niet heet genoeg wordt, kan het roetfilter verstopt raken, waardoor de emissienormen niet meer worden gehaald. In dat geval kan Topcats uitkomst bieden. Wij kunnen het roetfilter inspecteren, reinigen en reviseren.

SCR katalyator Stage V motor

New Holland T7 serie OE 47627859 katalysator reiniging en revisieDaarnaast wordt in het uitlaatsysteem van de tractor met Stage V motor een selectieve katalytische reductie (SCR) toegepast, een chemisch proces om de uitlaatgassen te ontdoen van stikstofoxiden (NOx). Een hoge concentratie stikstofoxiden in de lucht is namelijk schadelijk voor de gezondheid. In de katalysator vindt de reactie plaats, een proces dat beter verloopt met een injectie van AdBlue en waardoor de NOx wordt omgezet in zuivere stikstof en waterdamp, wat al van nature aanwezig is in lucht. Als de AdBlue in de tank op is, zal de motor stilvallen. Dit is verplicht gesteld, om te voorkomen dat al dan niet bewust wordt doorwerkt zonder de NOx-uitstoot te reduceren conform de vastgestelde norm. Ook in dit deel van het uitlaatgasbehandelingssysteem kan een storing optreden waardoor het proces niet goed verloopt. Topcats kan de SCR-katalysator inspecteren, reinigen en reviseren.

Stage V norm geldt ook voor binnenvaart

Niet alleen bij de wegenbouw, bouw en agrarische sector komen Stage V verbrandingsmotoren voor, ook in de binnenvaart is deze norm verplicht voor verbrandingsmotoren. Met ingang van 1 januari 2022 moeten alle nieuwbouwschepen met een motorvermogen van meer dan 18 kW een Stage V gecertificeerde dieselmotor hebben. Voor de bestaande binnenvaart geldt een her-motorisering naar Stage V vanaf 1 september 2022. Het alternatief is het plaatsen van een nabehandelingssysteem achter de bestaande motor van een bestaand schip. Deze constructie verkrijgt echter nooit een Stage V certificaat en kan daarmee ook niet worden aangemerkt als een Stage V gecertificeerde motor. Met een nabehandelingssysteem kan de motor wel voldoen aan de emissie-eisen van Stage V. Deze motoren met nabehandelingssysteem zijn nagenoeg gelijk aan Stage V gecertificeerde motoren, volgens het in 2022 in werking getreden binnenvaart labelsysteem zijn.

Storing in het nabehandelingssysteem Stage V?

Met een revisie gaat uw katalysator langer mee en u bespaart wel tot 80% op de kosten ten opzichte van de aanschaf van een nieuwe katalysator. Neem contact op met ons voor de mogelijkheden.

Verander taal