Roetfilter verplicht voor machines met dieselmotor

Om schadelijke emissies van bouwmaterieel terug te dringen is onlangs het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) ingegaan. Een efficiënt roetfilter is nu verplicht voor machines met een dieselmotor <56kW. De emissiereductieplicht geldt voor bouw- en sloopactiviteiten die vergunning plichtig zijn (bouw) of melding plichtig (bouw en sloop). De Arbeidsinspectie gaat de aanscherping van haar handhavingsbeleid op dieselmotoremissies versneld uitvoeren.

Waarom is een roetfilter verplicht voor machines?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige (werk) omgeving. Machines met dieselmotoren stoten schadelijke en kankerverwekkende stoffen uit. Daarom moeten deze machines voorzien zijn van een roetfilter dat minimaal 95% van de schadelijke stoffen omzet in stoffen die onschadelijk zijn voor het milieu.

Alle machines van <56kW die nog niet af fabriek over een roetfilter beschikken, moeten alsnog een roetfilter (retrofit roetfilter, of opzetroetfilter) krijgen. Topcats is specialist in roetfilters en katalysatoren. Wij kunnen u adviseren welk type roetfilter geschikt is voor uw machine om aan de eisen van het convenant te voldoen.

Afhankelijk van het type machine en vermogen zijn er emissie-eisen vastgesteld. Het gaat om materieel met dieselmotoren zoals graafmachines, minigravers, shovels, wielladers, schrankladers, trilplaten, trilwalsen en trilstampers, compressoren, hoogwerkers en aggregaten en vergelijkbare diesel-aangedreven machines.

Standaard opzetroetfilters

Topcats levert standaard opzetroetfilters, die zeer eenvoudig te monteren en te demonteren zijn. Dit kan via een koppeling in of over de uitlaat. Als bij uw machine een standaard opzetroetfilter niet mogelijk is, dan kunnen wij ook specifiek voor uw diesel-aangedreven machine een roetfilter fabriceren in onze werkplaats.

Emissie-eisen bouwmaterieel Basisniveau mobiele werktuigen

Periode 1  Periode 2  Periode 2 Periode 4
1 jan. 2023– 31 dec.2024 1 jan. 2025–31 dec. 2027 1 jan. 2028–31 dec. 2029 1 jan. 2030– en verder
Licht (‘minimaterieel’ <19 kW) Geen eis Geen eis 100%ZE 100%ZE
Licht (19-37 kW) Stage IIIa Stage IIIa 100% ZE 100% ZE
Licht (37-56 kW) Stage IIIb  Stage IIIb 100% ZE 100% ZE
Middelzwaar (56-130 kW) Stage IIIb Stage IV met roetfilter* Stage IV met roetfilter* Stage IV met roetfilter* (2030)

100% ZE (2035)

 Zwaar (130-560kW) Stage IIIb Stage IV met roetfilter* Stage IV met roetfilter* Stage IV met roetfilter (2030)

100% ZE (2035)

Specialistisch (levensduur >15 jaar)

Zeer zwaar (>560kW)

Geen eis Geen eis Katalysator en roetfilter* Katalysator en roetfilter*

100% ZE (2035-2040)

Stationair

(generatoren,  pompen,  torenkranen)

Gelijk aan eisen niet-stationair Gelijk aan eisen niet-stationair 100% ZE <560 kW

>560 kW gelijk aan eisen niet-stationair

100% ZE <560 kW

>560 kW gelijk aan eisen niet-stationair

*Met ’katalysator’ wordt bedoeld een effectieve SCR-katalysator. Met ’roetfilter’ wordt bedoeld een werkend  gesloten roetfilter.

Bron: Staatscourant 2023 nr. 31167 

Roetfilter reiniging van retrofilter

Zodra het retrofit roetfilter vol is, moet u deze reinigen, want anders voldoet uw bouw- of sloopmachine niet aan de emissienorm. Reinigen doet u volgens de handleiding van het opzetfilter. U kunt deze klus ook uitbesteden aan Topcats. Wij beschikken over de juiste ovens en apparatuur om uw roetfilter te reinigen.

Wilt u advies over een verplicht roetfilter voor machines met dieselmotor? Onze specialisten vertellen u graag meer over het plaatsen van het juiste roetfilter en de reiniging daarvan.

 

Offerte aanvragen
Verander taal