Euro zone voor vrachtwagens en autobussen, straks uitgebreid met Euro 7?

Voorlopig akkoord Euro 7 norm een feit

Op maandag 18 december hebben het Europees Parlement en de Europese Commissie een voorlopig akkoord bereikt over de nieuwe EU-regels voor Euro 7 norm. Het doel van deze norm is de uitstoot van personenauto’s, bestelwagens, bussen, vrachtwagens en aanhangwagens door het wegvervoer te verminderen.

Wat houdt de nieuwe Euro 7 norm in?

De regels voor auto’s en bestelbussen blijven op hetzelfde niveau als Euro 6-testvoorwaarden en uitlaatemissiegrenswaarden. Vrachtwagens en bussen moeten hun uitstoot echter verder beperken (bijv. NOx-grenswaarde van 200mg/kWh gemeten bij tests in laboratoria) en onder reële rijomstandigheden (NOx-grenswaarde van 260 mg/kWh), terwijl de huidige Euro VI-testvoorwaarden worden gehandhaafd.

Het zal een grote uitdaging worden, want de autoindustrie moet er ook voor zorgen dat de maximum uitstoot van remdeeltjes de norm van PM10 haalt. Dit betreft fijnstof afkomstig van banden en remmen (vaste deeltjes met een diameter vanaf 10 µm). Voor puur elektrische voertuigen mag dit maximaal 3mg/km zijn; 7mg/km voor de meeste voertuigen met verbrandingsmotor, hybride elektrische voertuigen en brandstofcelvoertuigen en 11mg/km voor grote bestelwagens met verbrandingsmotor.

Om ervoor te zorgen dat nieuwe auto’s ook langer schoon blijven, worden alle auto’s en bestelwagens gecontroleerd tot deze voertuigen 200.000 kilometer en 10 jaar oud zijn. Dit is een verdubbeling van de duurzaamheidseisen onder de Euro 6/VI-regels (100.000 kilometer en 5 jaar oud). Vergelijkbare verhogingen zullen ook plaatsvinden voor bussen en vrachtwagens. Ook de levensduur van accu’s is vastgelegd in de norm.

Ook nieuw is de invoering van het milieupaspoort. Vanaf het moment van de registratie van het voertuig, zal dit instrument de bestuurder informatie geven over de milieuprestaties van zijn voertuig, zoals energieverbruik, vervuilende emissies, de staat van de batterij en andere belangrijke gegevens.

Wanneer gaat de nieuwe Euro 7 norm in?

De voorlopige overeenkomst over de regels voor Euro 7, moet nog worden goedgekeurd en formeel worden ingevoerd. Wanneer de nieuwe norm in werking treedt is nog niet bekend, maar zodra een datum bekend is, gelden de volgende toepassingsdata:

  • 30 maanden voor nieuwe types auto’s en bestelwagens
  • 30 maanden voor nieuwe systemen, onderdelen of technische eenheden die in auto’s en bestelwagens worden gemonteerd
  • 42 maanden voor nieuwe auto’s en bestelwagens
  • 48 maanden voor nieuwe types bussen, vrachtwagens en aanhangwagens
  • 48 maanden voor systemen, onderdelen of technische eenheden die in bussen, vrachtwagens en aanhangwagens worden gemonteerd.
  • 60 maanden voor nieuwe bussen, vrachtwagens en aanhangwagens

Hoe zit het met de andere Euro normen?

Om een bepaalde milieuzone in te komen, moet je voertuig aan de minimale emissienorm voor de zone voldoen. Op de onderborden van het verkeersbord ‘milieuzone’ staat een afbeelding van het voertuig waarvoor de zone geldt en het nummer van de emissieklasse; 3(geel), 4(groen), 6 (paars).

Auto’s met emissieklasse 3 waren in 2020 maximaal 20 jaar oud. Dieselauto’s met emissieklasse 4 waren in 2020 maximaal 15 jaar oud.

Milieuzones in Nederland

Sinds 1 januari 2022 gelden alleen paarse milieuzones voor vrachtauto’s en autobussen. Bij 15 Nederlandse gemeenten is er momenteel een Euro 6 norm ingesteld voor de milieuzones. Het betreft Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Haarlem, Leiden, Maastricht, Maasvlakte Rotterdam, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht in te komen. Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht hebben bovendien een uitgebreide milieuzone voor personen- en bestelauto’s. Daarnaast hebben Amsterdam, Den Haag, Eindhoven en Utrecht ook milieuzones voor autobussen, taxi’s en/of brom- en snorfietsen.

Onderhoud aan roetfilter en katalysator is belangrijk

Om de emissienormen te halen, is het belangrijk dat het roetfilter en de katalysator goed werkt. Door vervuiling of niet goed functionerende onderdelen kunnen de elementen verstopt raken, beschadigen of kapotgaan. Zoals geldt voor alle onderdelen, zijn ook de elementen aan slijtage onderhevig. Door vervuiling en de hoge temperatuur in het uitlaatsysteem, zal de katalytische metalencoating op de elementen aangetast worden, waardoor een verminderde chemische reactie plaatsvindt en er niet voldoende schadelijke stoffen worden omgezet naar milieuvriendelijkere stoffen.

Laat daarom regelmatig uw roetfilter en katalysator onderhouden. Topcats is specialist in het reinigen en reviseren. Dankzij deze service kunt u veel geld besparen ten op zicht van de aanschaf van nieuwe onderdelen. Hierdoor kunt u ook de aanschaf van een nieuw voertuig nog even uitstellen, tot er meer duidelijkheid is over de invoering van de Euro 7 norm.

Bron: REF.: 20231207IPR15740

Verander taal